14-big.jpg

EkoPasieka

Zdecydowana większość roślin kwitnących na całym świecie wymaga pomocy ze strony owadów zapylających do rozmnażania i w związku z tym do zachowania ciągłości istnienia gatunku. W sytuacji, gdyby zabrakło ciężko pracujących owadów zapylających, zbiory płodów rolnych mogłyby się zmniejszyć o połowę lub nawet więcej. To właśnie wskazuje jak wielkie znaczenie ma proces zapylania dokonywany przez pszczoły, trzmiele czy inne owady zapylające dla nas, dla zapewnienia nam żywności oraz dla zachowania bioróżnorodności. Jednak poza zaopatrzeniem w żywność, zapylaniem upraw i dziko rosnących roślin przez owady zapylające ich praca jest podstawą także wielu innych korzyści dla ludzkości.

Owady zapylające przyczyniają się do produkcji leków, biopaliw, kosmetyków a także materiałów budowlanych. Pszczoły są obecne w gospodarce człowieka od tysięcy lat wpłynęły tez na rozwój kultury, sztuki, technologii i edukacji.

Czasami wykorzystujemy to co one swoją ciężką praca wykonały a czasami są dla nas inspiracją. Najwięcej zasług przypisuje się pszczole miodnej która stała się wręcz symbolem pracowitości a ostatnio także symbolem walki o czyste i zdrowe środowisko.

Pszczoła miodna jest chyba jedynym gatunkiem owadów tworzącym kolonię jaki został „udomowiony” przez człowieka dla korzyści ekonomicznych, zdrowotnych oraz konsumpcyjnych.

Starajmy się chronić owady zapylające. Możemy to zrobić poprzez zwiększenie ich liczebności, zapewnienie im miejsc do gniazdowania oraz przede wszystkim zwiększenie bazy pokarmowej czyli zakładania łąk kwietnych, uprawiania roślin kwitnących w przydomowych ogródkach. Dzięki temu mamy szanse sprawić, że nam wszystkim będzie się żyło zdrowiej.